Julkaise tai tuhoudu!

Geidai Tokyo University of the Arts

Tokion taideyliyopiston teema pohtii taiteen julkaisemisen kysymyksiä.

Tieteen maailmassa tutkimusten julkaiseminen on itsestään selvää. Taidejulkaisut saavat kuitenkin yllättävän vähän huomiota. Teokset, jotka jäävät vailla huomiota katoavat kollektiivisesta muististamme. Voidaankin kysyä, onko taiteen historia oikeastaan julkaistun taiteen historiaa.

Grafiikka on jo kauan toiminut välineenä, jonka avulla voi saada huomiota. Grafiikan avulla on levitetty ajatuksia, vaikutettu, osallistuttu julkiseen keskusteluun ja toimittu politiikan areenoilla. Taiteilijoiden tekemää grafiikkaa on levinnyt yhteiskunnassa julisteina ja flyereinä laajalle.

 Nyky-yhteiskunnassa julkaisut, massaviestintä ja sosiaaliset verkostot ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi. Kilpailu huomiosta on hengästyttävää. Yritykset käyttävät some-vaikuttajia, koska vaikuttajat tuovat niiden ideoille julkisuutta ja saavuttavat siten laajemman yleisön kuin mihin yritykset itse pystyisivät. Tämä kertoo siitä, millainen vaikutus julkaisuilla on yhteiskuntaan.

Taiteilijat myös määrittelevät itse omaa rooliaan tässä kehityksessä. Grafiikasta on tullut alusta, jolla kasvatetaan analyysia, kritiikkiä ja innovaatioita.

Grafiikan pitkä historia Aasiassa tarjoaa vankan perustan työlle, jota nykyisin tehdään Tokion taideyliopiston grafiikan laboratoriossa. Globalisaatio ja digitalisaatio yhdessä lisääntyneen koneymmärryksen sekä muuttuvien taloudellisten todellisuuksien kanssa ovat luoneet uusia malleja taiteilijoiden toiminnalle ja yhteistyölle.

Linkeissä on lisää tietoa Tokion taideyliopiston grafiikan osastosta sekä Wolfgang Ullrichin luennoista:

https://hanga.tokyo/

https://ideenfreiheit.wordpress.com/eine-seite/

Tokion taideyliopiston taidegrafiikan laitos

Oppilaitoksen esittely

 Tokion taideyliopisto eli japaniksi Geidai on Japanin vanhin taiteen ja musiikin yliopisto. Yliopisto perustettiin 132 vuotta sitten, kun Tokion kuvataideakatemia ja Tokion musiikkiakatemia yhdistettiin taiteen ja musiikin opetuksen ja tutkimuksen lippulaivaksi Japanissa. Yliopisto yhdisti toisiinsa myös taiteen ja taideteollisuuden alaksi, jossa korostuvat taito ja tekninen osaaminen. Yliopisto on nykyään ainoa laatuaan Japanissa. Se tarjoaa opetusta ja tutkimusta niin perinteisillä ja uusilla kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin aloilla kuin sekä läntisessä että japanilaisessa klassisessa ja nykymusiikissa. Yliopistolla on uudet toimipisteet Tokiossa ja Jokohamassa, joissa tarkoituksena on yhdistää digitaalista mediaa ja musiikin tuotantoa sekä elokuvaa ja animaatiota.

Geidai on perinteisesti nähty kansallisen kulttuurin ja identiteetin tutkimuksen paikkana. Viime vuosina yliopistoa on kuitenkin kehitetty kansainväliseksi foorumiksi, joka mahdollistaa osallistumisen globaaliin taidetta ja kulttuuria käsittelevään keskusteluun. Tämän huipentumana yliopistoon on perustettu kaksikieliset Global Arts ja Global Arts Practice maisteri- ja tohtoriohjelmat. Geidai on nykyisin monipuolinen ja moniarvoinen taiteellisen tutkimuksen keskittymä.

Taidegrafiikan laitos on osa maalaustaiteen osastoa ja siihen kuuluu kaksi tutkimusryhmää. Laitoksen perustaja Komai Tetsuro oli oman aikansa johtava graafikko Japanissa. Aluksi laitos keskittyi japanilaisiin puupiirroksiin ja länsimaiseen syväpainoon ja litografiaan. Silkkipainon tullessa osaksi opetusohjelmaa laitos jaettiin kahteen laboratorioon, joista toinen keskittyi aasialaiseen ja japanilaiseen perinteeseen, toinen taas länsimaiseen taidegrafiikkaan. Tutkimusryhmien johdossa ovat tällä hetkellä professori Miida Seiichiro ja professori Michael W. Schneider. Laitoksen opetustarjontaan kuuluu nykyisellään erilaisia perinteisiä ja nykyaikaisia tekniikoita ja menetelmiä sekä myös opetusstudio japanilaisen paperin valmistamiseksi.

Perusopintojen jälkeen osaston opiskelijat valitsevat kolmanneksi ja neljänneksi opiskeluvuodeksi itselleen sopivan erityisalan. Taidegrafiikka on tällöin yksi erikoistumismahdollisuus. Maisteriohjelmaan haluavat opiskelijat joutuvat käymään ylimääräisessä pääsykokeessa. Laitoksemme voi ottaa vuosittain noin kahdeksan uutta opiskelijaa. Taidegrafiikan laitos on osa yliopiston jatkokoulutusohjelmaa ja meillä on tällä hetkellä kolme tohtoriopiskelijaa.
Tekniikkaan perustuva jako on nykyisin väistynyt ja opetustarjonnan olennaiseksi osaksi on tullut kulttuurienvälinen dialogi. Taidegrafiikkaa ja grafiikan menetelmiä koskevan tietouden pohjalta opiskelijat tutkivat kaikkea toisintamiseen ja julkaisemiseen perustuvaa taidetta ja visuaalista kommunikaatiota. Laitos tarjoaa opiskelijoilleen digitaalisia tuotantolinjoja tavoitteena korostaa käsitystä grafiikasta keskeisenä ilmaisun välineenä viestinnälle ja tiedon saatavuudelle perustuvassa yhteiskunnassa.

Taiteen nykykäytännöt ovat keskittyneet yhä tiiviimmin kuvallisen viestinnän ja sen välineiden tutkimiseen. Grafiikka ja sen välineet ovatkin tämänhetkisen keskustelun ytimessä. Siksi taidegrafiikan laitos pyrkii tarjoamaan huippuluokan opetusta, jossa taitojen kehittäminen yhdistyy postdigitaaliseen ja kriittiseen ajatteluun koskien taiteiden tehtävää ja taiteilijan merkitystä muuttuvassa yhteiskunnallis-kulttuurisessa ja taloudellisessa ympäristössä.

Tavoitteenamme on siis jatkaa taidegrafiikan parhaita perinteitä, joissa tekninen kekseliäisyys ja osaaminen ovat aina yhdistyneet yhteiskunnan ja tulevaisuuden muuttamiseen tähtäävään kriittiseen ja kumoukselliseen sisältöön.

taiteilijat

Michael Schneider
Seiichiro Miida
Shunsuke Ikai
Kei Yamazaki
Nao Osada
Kazuki Sakai
Kanami Hanno
Kei Imai
Taku Yoko
Kanako Tanuma
Saki Miyashita
Azusa Takahashi
Tomohiro Kubota
Wang Muyi
Sosuke Ueta
Gouki Ota
Koyomi Horioka
Ayaka Endo
Hong Ge
Hikaru Ichijo
Misaki Nishikura

Tämän sivun kuvat

Sivun ylälaidan kuva on osa Gouki Otan teoksesta Five Politicians. Pienten teoskuvien tarkemmat tiedot löytyvät niitä napsauttamalla  avautuvilta sivulta.

Grafiikka on tärkeää

Oslo National Academy of Fine Arts

Julkaise tai tuhoudu!

Tokyo University of the Arts

In a state of Flux: What now? Where are we?

Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Dyscorpia

University of Alberta

Sivuston on tuottanut Jyväskylän taidemuseo | Webdesign Harjula web & dev