Dyscorpia

University of Alberta

Biolääketieteen ja digitaalitekniikan kehitys on lisännyt ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Samalla se on kuitenkin nostanut esiin vaikeita yksityisyyteen, tasa-arvoon sekä etiikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat kaikkia yhteiskuntia eri puolilla maailmaa. Tekoälyn kehittyessä nopeasti uudet tekniikat kyseenalaistavat näkemyksemme ihmisyydestä tai tietoisuudesta.

Dyscorpia teema tutkii kehon ja teknologian rajapintojen tulevaisuutta. Projektiin osallistuvat taideopiskelijat tarkastelevat yhdessä sitä, miten kehon ja kehollisuuden kuva muuttuu täsmälääketieteen, tekoälyn ja edistyneiden kuvantamis- ja kommunikaatiotekniikoiden käytön kautta. Teoksissa myös pohditaan, miten kyseiset teknologiat muokkaavat kehoa tulevaisuudessa.

Taiteen kautta on mahdollista välittää hienovaraisempia tunnesävyjä vaikkapa ahdistuksesta tai toivosta uusien asioiden äärellä. Taide täydentää ja laajentaa tiedonvälitystä. Näin luova toiminta voi tieteen lailla edistää tietoa ja ymmärrystä, ja auttaa meitä näin suhtautumaan myönteisesti tekniikan kehitykseen.

Dyscorpia-projektia rahoittavat Kanadan yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimusneuvosto ja Albertan yliopisto. Dyscorpia-tiimin jäsenet sekä mukaan kutsutut opiskelijat ovat vastanneet hankkeen tukemien kuva- ja äänitaiteen teosten, kirjallisuuden ja tieteellisten tekstien tuottamisesta.  Jyväskylän taidemuseossa nähtävät teokset ovat kaikki Dyscorpia-hankkeen taiteilijoilta, jotka työssään keskittyvät taidegrafiikkaan. Teokset on valmistettu nimenomaisesti Graphica Creativa 2019 -näyttelyä varten.

Professorit Sean Caulfield ja Marilene Oliver, taiteen ja muotoilun osasto, Albertan yliopisto

University of Alberta

Oppilaitoksen esittely

Albertan yliopisto on julkinen tutkimukseen painottunut yliopisto Edmontonissa Albertan provinssissa Kanadassa. Yliopistossa annetaan opetusta ja tehdään tutkimusta muun muassa taideaineissa, humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä aineissa, lääketieteessä, luonnontieteessä ja biotieteissä. Taidegrafiikan laitos on osa taiteen ja muotoilun osastoa, joka kuuluu humanistiseen tiedekuntaan. Osastolla on kolme painopistealuetta: muotoilu, kuvataide sekä taiteen ja visuaalisen kulttuurin historia. Taiteen ja muotoilun osastolla voi suorittaa taiteen kandidaatin, muotoilun kandidaatin sekä filosofian kandidaatin tutkinnot. Osaston ylemmät tutkinnot ovat taiteen maisteri, muotoilun maisteri sekä filosofian maisteri. Lisäksi tarjolla on myös jatkokoulutusohjelma taiteen ja visuaalisen kulttuurin historiassa.

Taiteen kandidaatin opinto-ohjelmassa on neljä linjaa, joissa aineopintojen rinnalla tutustutaan taiteidenväliseen tutkimukseen etenkin pitemmälle ehtineiden opiskelijoiden ateljeetyöskentelyn kautta. Opintojen alkuvaiheessa perehdytään perinteisiin taiteenlajeihin, minkä jälkeen opiskelijat pääsevät kokeilemaan uusien/kehittyvien medioiden ja laajennetun taiteen kentän ilmaisumuotojen kuten installaation ja performanssin käyttöä. Ensimmäisen vuoden perusopintojen jälkeen kandidaattiopiskelijat valitsevat itselleen erikoistumisalan, jotka ovat 1) piirtäminen ja intermedia, 2) maalaustaide, 3) grafiikka ja 4) kuvanveisto.

Taiteen maisterin opinto-ohjelmassa keskitytään taiteelliseen tutkimukseen syventävien akateemisten opintojen ja ateljeetyöskentelyn kautta opinto-ohjaajan tai -ohjaajien opastuksella. Maisteriopintojen opinnäytetyöhön kuuluu taideosaston galleriassa pidettävä yksityisnäyttely sekä sitä tukeva lyhyt tutkimuksellinen teksti. Opinnäytteeseen sisältyy myös tutkintolautakunnan edessä suoritettu suullinen kuulustelu. Viisihenkisen lautakunnan jäsenistä yksi tulee laitoksen ulkopuolelta. Maisterin opinto-ohjelman kesto on vähintään kaksi ja enintään neljä vuotta.

Albertan yliopiston grafiikan laitos tarjoaa koulutusta sekä perinteisissä tekniikoissa että uusissa digitaalisissa tekniikoissa. Kursseilla perehdytään muun muassa kohopainoon, silkkipainoon, etsaukseen, litografiaan, kirjasinpainoon, kirjataiteisiin, digitaaliseen tulostukseen ja laserkaiverrustekniikoihin. Opinnoissa lähdetään liikkeelle tekniikan ja muodon kehittämiseen tähtäävistä käytännön tehtävistä. Niistä siirrytään itsenäisiin projekteihin, joiden tarkoitus on perehdyttää opiskelija taiteellisen ja akateemisen tutkimuksen ateljeekäytäntöihin. Syventävissä opinnoissa opiskelijoita rohkaistaan tutkimaan erilaisia menetelmiä. He saavat soveltaa vapaasti niin perinteisiä menetelmiä kuin monialaista lähestymistapaa, johon voi sisältyä piirteitä tila-aikataiteesta.

Lisäksi grafiikan opiskelijoita rohkaistaan käyttämään tutkimuslaitoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja etsimään ateljeetyöskentelyn tueksi temaattista ja käsitteellistä inspiraatiota muilta taiteen aloilta, sekä tarpeen mukaan myös tekemään taiteidenvälistä yhteistyötä teosten toteuttamiseksi. Tämä luova metodologia ja yhdessä tekemisen henki ovat käsin kosketeltavia Dyscorpia-projekteissa, joiden toteuttamiseksi opiskelijat ja laitoksen henkilökunta ovat rakentaneet yhteistyökuvioita eri alojen kuten biolääketieteen, lääketieteellisen humanismin ja kulttuuritutkimuksen sekä tekoälyn tutkijoiden kanssa.
Albertan yliopiston grafiikan laitoksen opiskelijoiden aktiiviuraan sisältyy tyypillisesti laaja-alaista näyttelytoimintaa sekä opetusta. Osallistuminen Graphica Creativa 2019 -triennaaliin on suuri kunnia ja samalla luonteva osa laitoksen kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimuksen tunnetuksi tekemiseen painottuvaa historiaa. Merkittävään kulttuuritapahtumaan osallistuminen tarjoaa niin opiskelijoille kuin opettajille arvokkaan tilaisuuden rakentaa uusia, kulttuurista ja luovaa vaihtoa kartuttavia kumppanuuksia.

Professorit Sean Caulfield ja Marilene Oliver

Taiteen ja muotoilun osasto
https://www.ualberta.ca/art-design

Taiteilijat

Daniel Evans
Jamie-Lee Girodat
Holly de Moissac
Xi Jin
Luke Johnson
Myken Mcdowell

Tämän sivun kuvat

Sivun ylälaidan kuva on osa Sean Caulfieldin ja Marilene Oliverin teoksesta Evolving Anatomies II. Pienten teoskuvien tarkemmat tiedot löytyvät niitä napsauttamalla  avautuvilta sivulta.

Grafiikka on tärkeää

Oslo National Academy of Fine Arts

Julkaise tai tuhoudu!

Tokyo University of the Arts

In a state of Flux: What now? Where are we?

Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Dyscorpia

University of Alberta

Sivuston on tuottanut Jyväskylän taidemuseo | Webdesign Harjula web & dev