Grafiikka on tärkeää

Oslon kuvataideakatemia

Taidegrafiikasta on paljon ennakkokäsityksiä. Monet ovat sitä mieltä, että taidegrafiikan tulisi pysyä lestissään, ettei tulisi edes pyrkiä luomaan jotain uutta tai katsomaan tulevaisuuteen. Älkää ihmeessä tehkö mitään, mikä horjuttaisi grafiikan vakiintunutta asemaa!

Grafiikka on tärkeää -kokonaisuuden teema on syntynyt järjestämämme ”Grafiikka taiteen laajennetulla kentällä” seminaarin myötä. Tämä näyttely jatkaa seminaarissa käytyjä keskusteluja ja on osa pyrkimystämme määritellä uudelleen grafiikan rooli nykytaiteen kentällä.

Opiskelijoiden teoksissa näkyvät grafiikan uudet mahdollisuudet. Nykygrafiikka voi olla kankaita, performansseja, animaatiota, 3D esineitä, julisteita, vedoksia tai niiden yhdistelmiä. Kaikki on mahdollista.

Opiskelijat viitoittavat tietä kohti laajentunutta grafiikan kenttää, missä perinteet, uudet tekniikat ja niiden yhdistelmät kohtaavat.

Heti kun aletaan kyseenalaistaa perinteitä ja taidehistoriaa modernismin synnyttämien ongelmallisten kriteerien pohjalta, päädytään taidegrafiikan laajennetulle kentälle.”

Oslon taidekorkeakoulu

Oppilaitoksen esittely

Taidegrafiikan ja piirustuksen koulutuslinjan tehtävä on edistää nykytaiteen tuottamista ja ymmärtämistä kehittämällä erityistaitoja monialaisessa ja riippumattomassa ympäristössä keskittyen hybriditeknologiaan, jaettuun tietoon, ristipölytykseen, taiteelliseen tutkimukseen ja julkiseen osallistumiseen. Koulutuslinjan tiivis ja monipuolinen ohjelma sisältää osallistavia ja yhteistyöhön perustuvia kursseja, havaintoesityksiä, luentoja ja keskustelutilaisuuksia, joita tukevat taiteilijavierailut ja kenttätyömatkat ulkomaille.

Työpajoja vetävät metalligrafiikkaan, litografiaan, silkkipainoon ja kohopainoon erikoistuneet mestarivedostajat. Ohjelmaan sisältyvät niin valokuvaan pohjautuvat prosessit, 3D-tulostus ja skannaus, VR-piirtäminen, CNC-jyrsintä kuin laser- ja vesisuihkuleikkaus.

Äskettäin perustetussa julkaisutyöpajassa tuetaan taiteilijoiden julkaisutoimintaa. Sen toimintaan voivat osallistua kaikki korkeakoulun kuvataideopiskelijat.

Grafiikan ja piirustuksen laboratorioissa opiskelijat perehtyvät materiaaliprosesseihin. Laboratorioissa myös edistetään sekä muodollisen että hiljaisen tiedon omaksumista räätälöimällä opetus opiskelijan taiteelliseen toimintaan soveltuvaksi.

Taiteen ja muotoilun osaston toiminta perustuu näkemykseen taiteesta olennaisena osana elämää niin julkisen kuin yksityisen alueella. Osasto tiedostaa yhteiskunnallisen, poliittisen ja ympäristövastuun, joka taiteelliseen toimintaan liittyy, ja jonka kannalta materiaalien merkitys niin tuotannossa kuin kestävyyden näkökulmasta on yhtä tärkeää kuin niiden toiminnalliset ominaisuudet. Osastolla sovellettava ei-hierarkkinen oppiminen tukee omaehtoisen etiikan ja yhteistoiminnan uudelleentulemista, ja digitaalitekniikan sulauttaminen osaksi työpajatyöskentelyä kertoo käden taitojen laajenevasta kentästä.

www.grafiskkunstogtegning.tumblr.com

Opetushenkilöstö
Jan Pettersson, professori, taidegrafiikan ja piirustuksen koulutuslinjan johtaja
Tiril Schrøder, piirustuksen professori
Victoria Browne, taidegrafiikan ja julkaisemisen apulaisprofessori
Trine Wester, apulaisprofessori
Erik Solheim, taidegrafiikan apulaisprofessori
Karen Disen, piirustuksen lehtori
Bror Mikkelborg, taidegrafiikan lehtori

Työpajojen vetäjät
Vibeke Luther O’Rourke, julkaiseminen
Bror Mikkelborg, litografia
Scott O’Rourke, syväpaino ja kohopaino
Jan Skomakerstuen, silkkipaino
Erik Solheim, litografia

Taiteilijat

Jan Pettersson
Tiril Schrøder
Erik Solheim
Victoria Browne
Trine Wester
Karen Disen
Bror Mikkelborg
Scott O Rourke
Jan Skomakerstuen
Vibeke O´Rourke
Anna Weilhartner
Åsa Polfjärd McNeill
Beatrice Guttormsen
Cathrine Liberg
Erika Reed
Geetanjali Prasad
Hampus Håkansson
Hanna Cantillana Wiklund
Kari Koltveit
Linda Hærnes
Line Prip
Maria Viirros
Nina Bjørkendal 
Patricia Rispatron
Sally Nordstöm
Sigvei Ringvold
Miao Sun
Suzannah Rehell Øistad
Thomas Iversen
Victor Johanströmmer
Wahiduzzaman Bhuian

Kuvia studiolta

Oslo National Academy of Fine Arts

Tämän sivun kuvat

Sivun ylälaidan kuva on osa Viktoria Brownen teosta  Leylandii Camouflage. Pienten teoskuvien tarkemmat tiedot löytyvät niitä napsauttamalla  avautuvilta sivulta.

Grafiikka on tärkeää

Oslo National Academy of Fine Arts

Julkaise tai tuhoudu!

Tokyo University of the Arts

In a state of Flux: What now? Where are we?

Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Dyscorpia

University of Alberta

Sivuston on tuottanut Jyväskylän taidemuseo | Webdesign Harjula web & dev