Swoon

Swoon (Caledonia Curry, s. 1977) on yksi ensimmäisistä kansainvälistä huomiota saavuttaneista naiskatutaiteilijoista. Taiteilijan teoksia on esillä ensimmäistä kertaa Suomessa osana Graphica Creativa triennaalia. Esillä on hänen tuotannolleen tyypillisiä suurikokoisia muotokuvia, Eidofoni-sarjan teoksia sekä taiteilijan ensimmäinen laajempi stop motion -animaatio.

Swoon aloitti katutaiteen tekemisen 1990-luvun loppupuolella opiskellessaan New Yorkissa. Hän piirsi ja painoi grafiikkaa keräämilleen ylijäämäpapereille ja liimasi niitä kaupungin seinille. Herkät ja intiimit teokset, joissa taiteilija kuvasi kohtaamiaan ihmisiä herättivät laajaa huomiota. Nykyisin kansainvälisesti tunnettu taiteilija toteuttaa mm. installaatioita, animaatioita ja yhteisötaiteellisia projekteja.

Swoon ammentaa teoksiinsa elementtejä omista elämänkokemuksistaan. Hänelle taide on keskeinen väline voimaantumisen ja sosiaalisen muutoksen käynnistäjänä, ja taiteilija on toteuttanut useita yhteisöllisiä projekteja vuosien varrella. Taidegraafikon koulutuksen saanut Swoon on myös kehittänyt uusia lähestymistapoja grafiikan menetelmiin.

Swoon (Caledonia Curry, b.1977) is one of the first women Street Artists to gain international recognition. The artist’s works will be exhibited for the first time in Finland as part of the Graphica Creativa triennial.On display at the Graphica Creativa Triennial are her large-format portraits, works from the Eidophones series and a large-scale animation.

Swoon began installing street art in the late 1990’s while studying in New York. She drew and printed on recuperated excess papers, pasting them on walls around the city. The delicate and intimate works depicting people the artist had met attracted widespread attention. The now internationally renowned artist’s work includes installations, animations and community art projects.

For Swoon, art is a central tool for empowerment and creating social change. In her socially-engaged art practice she has over the years worked with multiple community projects outside the traditional gallery space. Trained as a printmaker, Swoon has also developed new approaches to printmaking methods.

Swoon, Laulukaskas / Cicada, 2019, animaatio/animation